X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Rynek w Darłowie

Darłowo, woj. zachodniopomorskie
Wokół rynku wznoszą się renesansowe i barokowe kamieniczki mieszczańskie.

Rynek w Darłowie

Wokół rynku wznoszą się renesansowe i barokowe kamieniczki mieszczańskie. W okolicy rynku znajduje się również wiele zabytkowych kamienic, pochodzących głównie z XVIII i XIX w. oraz:

  • Brama Wysoka z obwarowaniami miejskimi – jedyna brama miejska zachowana z pierwotnego założenia murów obronnych

  • Kaplica św. Jerzego – piętnastowieczna gotycka jednonawowa budowla, wchodząca w skład dawnego szpitala św. Ducha dla trędowatych

  • Kaplica św. Gertrudy – oryginalne (XV wiek) założenie gotyckiej architektury cmentarnej na planie sześcioboku z dwunastobocznym obejściem; całość nakryta dachem namiotowym z iglicą. Wnętrze z gwieździstym sklepieniem zdobi fresk patronki żeglarzy św. Gertrudy oraz godła cechów szewskiego i piwowarskiego. Przykład skandynawskiego gotyku, jedyny w Polsce. Okna kościoła są podobne do bulajów dawnych statków. Gotycka kaplica św, Gertrudy to jedyna w swoim rodzaju budowla w Polsce, nawiązująca do angielskich wzorców budownictwa.

  • zabytkowy dom (Plac Kościuszki 17)

  • zabytkowy dom (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 23)

  • zabytkowe kamienice (na ul. Powstańców Warszawskich 7, 15, 49, 51, 56)

  • młyn wodny, nieopodal znajduje się także spichlerz


Cały obszar Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Darłowo zachowało unikatowy średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem po środku, jako głównym placem w mieście. Gród był otoczony murami z basztami i bramami. Do dziś zachowała się tylko jedna brama.